Interiors A2 Estudi, presenta un reflexió sobre la fragilitat i el canvi, al pas de la Plaça Clarà al carrer Sant Ferriol, just a tocar del seu propi estudi.

Les papallones, malgrat la fragilitat que demostren, són un éssers vius que en l’imaginari col·lectiu s’associen a la llibertat, la impressibilitat i el canvi. El seu nom es relaciona amb l’efecte papallona, la idea que petites variacions en les condicions inicials d’un sistema dinàmic podem produir grans variacions en el comportament del sistema a llarg termini. Són moments de canvis. Vol de papallones. 

Interiors A2 Estudi. (del projecte)

Interiors A2 Estudi. (del projecte)