Sílvia Prat i Joan LLagostera  fan una reinterpretació de  l’escultura “Sense lluna” original d’Anna Manel.la que presideix el carrer de Sant Tomàs.

Aquesta intervenció pretén canviar radicalment aquesta imatge estàtica, suggerint el moviment  amb la instal·lació de diverses figures similars a l’original que corren i es perden al llarg del carrer .  El blanc de les figures provisionals contrasta amb el color fosc del bronze de la figura original, evocant l’ànima que fuig  de la rigidesa i l’estatisme per anar a la recerca d’un espai nou.

silvia