El projecte TRANSEFÍMERS, impulsat per la xarxa Transversal, en el que participa Lluèrnia des dels seus inicis, adquireix un àmbit europeu amb TRANSEFIMERS MED projecte recolzat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el marc dels projectes Cultura 2019.

TRANSEFIMERS MED és una aposta per l’art contemporani i promou la seva presència arreu del territori. Amb voluntat de desenvolupar un treball en xarxa, reivindica el valor social de la cultura i del patrimoni cultural i vol generar intercanvis dinàmics entre les diverses zones de creativitat artística.

TRANSEFIMERS MED llença una convocatòria conjunta per tal de seleccionar els equips artistics que participaran al projecte. Els guanyadors rebran un premi de 1800€ per tal de realitzar una instal·lacio artística i un taller en algun dels festivals del partenariat format per la Xarxa Transversal – Lluèrnia d’Olot, Jardins de Llum de Manresa, la Mostra d’Art Urbà de Granollers i A Cel Obert de Tortosa – el Festival des Architectures Vives de Montpellier i Festival Insòlit de Palma de Mallorca 2021.

Poden aplicar tots els participants de les dues darreres edicions del festivals del partenariat. Data límit de recepció de les candidatures: 22 de juliol  de  2020, 23h00

Podeu consultar les bases completes i descarregar el formulari de sol·licitud a: