En aquest enllaç podreu consultar la Memòria del festival en l’edició de 2016. Creiem que és de justícia fer-la pública atès que el festival rep moltes col·laboracions que el converteixen en un esdeveniment col·lectiu. Una festa participativa que cal agrair a les persones que, a títol individual o col·lectiu, s’hi impliquen com a voluntaris, així com els suports econòmics i logístics dels patrocinadors privats. Altrament, les subvencions que rebem de l’Ajuntament d’Olot i de la Diputació de Girona, són diners públics que cal justificar també públicament.

Veureu que a més de les valoracions quantitatives: número d’espectadors, instal·lacions, número de voluntaris, relació d’ingressos i despeses, … proposem també un seguit de valoracions qualitatives que, si bé no són numèricament quantificables, estem segurs que són aquells indicadors que remarquen el perfil del festival: Creació d’Identitat, Projecció Exterior, Cohesió Social, Transversalitat, Democratització d’Accés a la Cultura, Punt de Trobada i Participació.