L’excés de seguretat que caracteritza la nostra època limita l’ experiència quan elimina les situacions de desubicació, confusió i desorientació. Això ens instal·la en un  clima general d’ensopiment que busquem contrarestar amb una intervenció que crea una atmosfera  trasbalsant que  reintrodueix el perill i l’inquietut en el nostre entorn.

Autor(s): Estudiants de l’assignatura Color i Volum del 1r curs del Grau de Dissseny d’Eina, Centre Universitari de Disseny i Art. 

Pont de les Mores

dis_logoeina_b2