Volcans i dracs

Volcans i dracs

El punt de partida d’aquesta instal·lació és el paisatge i el context de la comarca de la Garrotxa, terra de volcans i llegendes.

La instal·lació és una hibridació entre el dibuix, la cinematografia i la intervenció urbana. El dibuix, una de les tècniques més antigues de la humanitat, que trobem present a l’art rupestre duialogant amb l’ancestralitat del foc. La cinematografia relacionant tècniques d’animació anàlogues, Praxinnoscopi i Zootrop. La intervenció urbana relacionada en aquest cas amb el Street art, imatges construïdes amb pintura damunt tela i disposades de manera atzarosa durant el festival Lluèrnia.

 

Detalls del projecte