Oberdada

Oberdada

“Oberdada”: Enginy que hom emprava per traginar la llenya fins a la plaça carbonera, consistent amb una saca anuada que feia la funció de bast o aubarda (de l’àrab, albarda) per a estintolar el màxim de llenya sobre el camàlic.

El col·lectiu “refugis, cabanes i altres construccions efímeres” va adoptar aquesta tècnica per desemboscar i l’ha evolucionat fins a traginar llistons per embellir la foscor.

Tot plegat conformarà el deambular ritual d’uns cabeçuts contemporanis per un excepcional i desconegut escenari industrial.

Divendres 9, al Molí Fondo de Sant Joan les Fonts, a partir de les 20:00

 

Detalls del Projecte