Contradictoris

Contradictoris

La llum deixa veure i esculpeix,  la foscor clou i dissimula la forma…

Els límits són fins i semblen racionals, no hauria d’haver-hi fronteres.

S’ha de construir, amb un objectiu clar de no esmicolar o ser esmicolat.

Trencat un segment individual és poc probable refer una recta de valors infinits.

El projecte dels alumnes de 4t d’ESO que cerquen punts per on passin infinites rectes.

 

Detalls del projecte

Leave a Reply