Clofolles

Clofolles

interior exterior

foscor claror

fragilitat duresa

rugositat finesa

BUIT…… PLE

Detalls del projecte