Exit

Exit

Sortida

f 1 1 Acció de sortir.

Sortir

v intr 1
1 Passar una persona o una cosa de dins a fora.
2 Anar-se’n una persona o cosa fora del lloc clos o
circumscrit, o que hom considera tal, on s’estava o
aturava, on era ficada, obligada a no moure-se’n.
3 Aparèixer, manifestar-se, allò que estava ocult,
aparèixer a la superfície, a la llum, brollar.
4 Tenir tal o tal èxit, resultat, solució.

Agraïment: Norbe Fernàndez

Detalls del Projecte