Rodatge express en un marc incomparable

Amb «Pop-up Film» Martí Pellicer es proposa rodar una pel·lícula de ficció durant l’estona que dura el festival Lluèrnia. Algunes de les instal·lacions, accions, espectacles i intervencions que la resta d’artistes presenten al públic esdevindran també localitzacions i escenografia per la pel·lícula.

L’actor principal serà un nen invident, i el fil argumental implicarà que vagi circulant pels espais de Lluèrnia acompanyat d’un adult, i interessant-se per les diferents propostes artístiques que trobaran en el seu camí. La intenció és contraposar un seguit d’obres concebudes generalment per ser vistes, amb la percepció que en pot tenir algú que està privat d’aquest canal sensorial.

El projecte pren el nom de les Pop-Up Stores (botigues improvitzades i efímeres que ocupen un espai comercial aliè durant un o dos dies), ja que la metodologia de producció hi té punts de connexió: la pel·lícula s’ha gestat en qüestió de setmanes, i es rodarà de forma fugaç aprofitant un altre esdeveniment.

Amb aquests ingredients, podem dir que «Pop-up Film» no vol ser el rodatge d’un documental, però és possible que s’hi acabi escapant una mica de veritat…

Martí Pellicer (Terrassa, 1972), llicenciat en Belles Arts en l’especialitat d’Imatge, compagina la docència amb projectes artístics d’il·lustració, fotografia i video (videoclips, videoprojeccions, curmetratges,…).

Com a membre dels col·lectius TM i La Rata, ha participat en els projectes «No Open Door, Now Is Silence» (Museu Abelló, Mollet del Vallès 2001) i «Ell a ella i ella als llibres» (La Mercè / Museu d’Història, Girona 2007), on, igual que amb Pop-Up Film, es conceb el procés de creació com a part de l’obra i es vincula una producció audiovisual a un esdeveniment de caire artístic i col·lectiu.

fotogrup

Foto de grup. Martí Pellicer