S’ha publicat en aquesta mateixa pàgina el plànol provisional de les ubicacions previstes per Lluèrnia 2017, que es celebrarà el dissabte 11 de novembre. L’itinerari previst varia notablement, sobre el dels anys passats, atenent les obres del Firal que inhabilitaran el passeig pel seu ús. Això no obstant, continuem apostant pel riu com un element bàsic a reivindicar i per la descoberta d’espais pocs freqüentats, com poden ser les grederes de Sant Bernat, Les Rodes o el Firal dels Bous.

Volem remarcar que aquest plànol és només orientatiu especialment pels autors que es presenten al concurs obert. Les ubicacions finals poden ser diferents de les senyalades.

Per veure’l amb més detall podeu seguir l’enllaç.