El col·lectiu La Quimera, integrat per Alba Colomer, Pol Lozano, Adrià Masó, Xevi Rodeja i Àlex Vilar presenta aquesta intervenció a la Plaça de les Monges.
 plmonges

Omplir el buit, filtrar la llum, pintar siluetes, passejar els colors. La intervenció utilitza la mateixa obra de Quim Domene com a suport físic, la barana que salva el desnivell entre el carrer i la pròpia plaça, canviant-ne l’estat monocrom per un vespre, utilitzant una policromia ascendent.