AURA

Font de les Tries Font de les Tries, Olot

Del grec aúra. Significa una irradiació lluminosa o immaterial que [...]

Go to Top