Lluèrnia, festival del foc i de la llum, obre la convocatòria per a projectes que vulguin participar en el festival, que es celebrarà del 12 al 28 de novembre de 2021 a Olot. Trobareu les bases de participació en aquest enllaç. El termini de presentació s’acabarà el 8 de maig i els projectes escollits es donaran a conèixer el 31 de maig. En els propers dies es publicarà en aquesta mateixa web la relació d’espais suggerits per a la instal·lació dels projectes i les seves característiques tècniques.

consulta les ubicacions*

*Atenció: les ubicacions amb el número 1. Hospici, 3. Claustre del Carme, 6. Marc i 22. Passeig de Sant Roc queden reservades per produccions pròpies del festival

Lluèrnia, festival del foc i de la llum, abre convocatoria a proyectos que quieran participar en el festival, que se celebrará del 12 al 28 de noviembre d 2021 en Olot. Podéis consultar las bases de participación en el siguiente enlace. El plazo de presentación finalizará el 8 de Mayo y los proyectos seleccionados se darán a conocer el 31 de Mayo. En unos días se publicará en esta misma web la relación de espacios propuestos para la instalación de los proyectos y sus características técnicas.

consulta las ubicaciones*

*Atención: las ubicaciones identificadas 1. Hospici, 3. Claustre del Carme, 6. Marc y 22. Passeig de Sant Roc quedan reservadas para producciones propias del festival.