El subsòl d’Olot està revoltat. L’excés de producció del cultiu de fesols coneguts mundialment com “mongetes de Santa Pau” ha provocat importants desequilibris geològics a la Garrotxa. Això ha generat fortes tensions tel·lúriques que han esquerdat la placa tectònica de la comarca, de tal manera que s’ha reiniciat l’activitat volcànica. Segons els nostres especialistes, és possible canalitzar tota aquesta energia a través de la xarxa de clavegueram. A més, s’han detectat punts que fan les funcions de sobreeixidor o vàlvula d’expansió, a través dels quals és possible alliberar l’excés de tensió acumulada.

Autors:

Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. ETSAB. UPC.

Javier Albo, Judit López, Marta López i Xavier Solsona.

lavagueram-2