Majoritàriament Lluèrnia promou intervencions efímeres, però ja fa un parell d’anys que ens agrada deixar alguna aportació que pugui ultrapassar el dia del festival i que, encara de modestament, enriqueixi el patrimoni artístic de la ciutat. El mural “Llum” del Col·lectiu Reskate i la restauració de la imatge i les potències de “La Milagrosa” han estat els precedents de la proposta d’aquest any: la restauració, senyalització i il·luminació de les capelletes de carrer.

Per aquest projecte comptarem amb la col·laboració de la Delegació de la Garrotxa i Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de l’ajuntament d’Olot i, naturalment, dels propietaris dels edificis on estan instal·lades. Les capelletes de carrer, força abundants a Olot, són una mostra d’arquitectura popular que creiem molt lligada a la importància que ha tingut per a la ciutat la indústria dels sants.  En aquest moments s’ha iniciat la fase de diagnòstic de la situació d’una vintena de capelletes que es troben en l’itinerari del festival d’aquest any.