La intervenció realitzada per quatre recent graduats d’Arquitectura, motivats i entusiasmats en el món de les construccions efímeres, pretén transmetre a l’espectador el que el mateix títol expressa, el CAOS.
En l’obra es pren l’element protagonista de la cadira de plàstic blanca com a seient perfecte i se’n distorsiona la visió.
Així doncs, a través d’un amuntegament de cadires, disposades aleatòriament, i que barren el pas del carrer, s’aconsegueix una percepció de desordre i desgavell, i el cap i a la fi l’objectiu buscat, la confusió entre allò ideal i l’autèntica realitat.

Autors:
DAVID TORTAJADA FIGUEROA
ALBERT MARTÍ MALLORQUÍ
ARIADNA SERRANO MASOLIVER
RAMON HERAS CASADAMONT

fotomuntatge_caos_final_500