La instal·lació que es podrà veure als parterres de davant de Sant Esteve, presenta dos projectors de diapositives sobre dues estructures, entenent les projeccions com a l’ombra de l’aparell. Revisant el mite de la caverna de Plató, tema que inspira Lluèrnia 2013, presenten una instal·lació que parla per si sola.

Parterres de Sant Esteve – Esther Roca i Gisela Arimany. Ad’Ie.