Lluèrnia col·labora amb International Year of Light , una iniciativa a nivell global de la UNESCO que vol posar en valor la importància de les tecnologies de llum i tecnologies òptiques en les nostres vides, per al nostre futur i per al desenvolupament de la societat.

En motiu de l’Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies de la Llum, estem preparant un seguit d’activitats específiques que, eventualment, ocuparien la setmana prèvia al festival, això és del 2 al 7 de novembre, que serà la data de Lluèrnia 2015.

El programa d’aquest esdeveniment és molt extens i amb una clara voluntat divulgativa i pedagògica, que es pot seguir també a la pàgina espanyola Año Internacional de la Luz. Els vídeos i texts explicatius de les dues webs resulten un molt bon recurs pedagògic per a conèixer amb més profunditat la llum, el foc i les seves múltiples derivacions.