Fx(a) : Fy(b) :: Fx(b) : Fa^-1(y)

Fx(a) : Fy(b) :: Fx(b) : Fa^-1(y)

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, presenta una instal·lació lumínica basada en una reflexió sobre la condició Natural/Artificial treballada dins el marc del concepte d’ontogènesi, és a dir, contrastant la matèria que s’escapa a qualsevol tipus d’aproximació o de reducció i les qualitats que són el resultat de tenir-ne cura.

S’ha considerat una proposta pertinent per al caràcter de la ciutat d’Olot, donat que un parc natural (producte de l’artifici) en una zona volcànica (i imprevisible) reuneix els dos extrems. El punt d’inici és la fórmula canònica desenvolupada per l’antropòleg Lévi-Strauss en el text Anthropologie structurale (1974), entesa com a recerca dels principis fonamentals compartits per totes les cultures: Fx(a) : Fy(b) :: Fx(b) : Fa^-1(y).

Detalls del projecte

Leave a Reply